ПСИХОТИПОВЕТЕ В ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА НУМЕРОЛОГИЯ

      Познаването и разбирането на психотипа на дадена личност дава представа каква енергия е водеща за човека и как тя влияе на неговите решения, реакции и поведение. Това дава възможност всеки да може осъзнато да изгради нов, качествен живот за себе си, но вече според своите личностни енергии. Познаването на собствената енергетика и възможности,  прави всеки един човек по-ефективен и по-щастлив.

      Психотиповете се явяват вътрешната мотивация на човека, проявена навън. Това е водещата, базисна енергия на човека и контакта с нея, създава условия той да се проявява в живота много по-леко, по-естествено и в пъти по-ефективно и успешно. Ако тази енергия обаче поради някаква причина е блокирана или стеснена, човек сякаш непрекъснато се спъва в невидими бариери, не чувства връзка с душата си и има чувството, че не живее собствения си живот.

      В Психологическата нумерология извеждаме три основни психотипа. Психотипът на всеки човек се определя от съотношението на 1-ците и 2-ките в неговата психонумерологична матрица, съставена на база на неговата рождена дата.

      Когато броят на 1-ците преобладава спрямо броя на 2-ките – това е първи психотип (Лидер, Инициатор), ако преобладава броя на 2-ките – това е втори психотип (Изпълнител) и съоветно при равен брой 1-ци и 2-ки – трети психотип (Свободен).
От броят, съответно на 1-ците и 2-ките се влияе и проявлението на базисните качества, на енергията в човека. От това съдим и за напреженията и блокажите в тази тема. И така нека да разгледаме подробно какви качества и възможности дава всеки психотип.

 

Първи психотип

      Първи Психотип са т.нар. “Шефове”, “Лидери”, “Инициатори”, когато в психонумерологичната матрица има повече 1-ци от броя на 2-ките, без значение колко са единиците. Достатъчно е една повече. Тази енергия дава способността да измисляш, да създаваш, да организираш. Човек измисля повече, отколкото може да реализира сам. Поради тази причина не му достигат собствени сили за материализиране и затова му е необходимо да привлече други хора в своите планове и идеи.

      Ако психотипът е проявен хармонично и енергията не е била блокирана в детството или юношеството, то тогава това са личности изключително находчиви, приказливи, съобразителни, които знаят много, пеят, декламират и увличат със своята енергия, вдъхновение и ентусиазъм другите. Това са оптимисти, които винаги намират бързо изход от всяка ситуация. Те мислят позитивно и мащабно и винаги измислят с каква дейност да заемат другите хора. Добри организатори, често лидери, вдъхновители. Те обичат да пеят, да се занимават с творчество, да съчиняват, да бъдат в компания, да бъдат център на внимание, да бъдат слушани.

      Основният проблем на хората от Първи психотип е самокритиката, умората и вътрешната суета. Човек се изморява от това, че не е успял да реализира всичко, което се е родило в него. Необходим е баланс, разпределение и фокусиране върху постигането на резултати, за да се избегне вечната надпревара и неудовлетвореност от себе си.

 

Втори психотип

      Втори психотип са т.нар. “Изпълнители”, “Извършители”, когато в психонумерологичната матрица броят на 2-ките е повече от броя на 1-ците. В съоветствие с управляващата ги цифра, те имат повече плътна енергия за действие и физическа сила, отколкото мисли, идеи и предложения. Хората от този тип са много активни, постоянно са заети с някаква дейност, работа, бизнес. Винаги са в движение, правят много неща сами и искат всички да могат да правят всичко, през цялото време. Първичният им импулс е да започнат да действат, а след това да помислят къде и защо. Първо правят, после мислят. Те учат, откриват, изобретяват чрез действие. Често им се налага да преработват работата си поради необмислени прибързани действия. Характерно за Втори психотип е да правят нещо за другите и в името на другите, дори тези други да изразяват недоволство или несъгласие, те продължават. Често се намесват в живота на другите хора с „добри намерения“. Ако човек от Втория психотип се ядоса, тогава, дори и без да казва нищо на глас, той излъчва разрушителна енергия чрез своя поглед, биополе, мълчание, напрежение. В лошо настроение това са много трудни хора, които потискат с мълчанието си.

      Хората от този психотип генерират енергия като електроцентрала. Ако Първият психотип генерира идеи, Вторият генерира енергия. Ако енергията не се изразходва обаче, тя започва да изгаря самия носител. Затова хората от Втори психотип се нуждаят от движение и активна физическа дейност.

 

Трети психотип

      Трети психотип са т.нар. „Самодостатъчни”, “Равнопоставени”, “Сами по себе си“, когато в психонумерологичната матрица броят на 1-ците и 2-ките е равен. Такъв човек разчита сам на себе си. Най-важното нещо за него е свободата му. Под свобода той разбира, никой да не му казва и диктува какво да прави, никой да не пита него какво да прави и изобщо никой да не го притеснява. Всяко мнение, изразено пред него, ако не е молба, се приема за посегателство върху свободата му. Човек от Третия психотип се нуждае от собствени граници, собствено пространство и независими решения на проблемите си. Той може да работи, правейки всичко от началото до края сам. Трудно се подчинява и трудно управлява другите хора, мисли и възприема различно – всеки самостоятелно може да върши работата си, няма нужда от контрол или съвети. Всичко друго, различно от това, предизвиква вътрешно недоумение, а понякога и раздразнение. Човек от Трети психотип временно може да поеме ръководна роля или да бъде подчинен, но не за дълго. Обикновено това започва да го дразни и той си тръгва. Също така има висока степен на самодостатъчност и не може да моли. Другите често се дразнят от тях, смятайки ги за недостъпни, своенравни и необщителни. Факт е, че Първи и Втори психотип лесно се привличат един към друг, а третият е самодостатъчен, сам по себе си.