Category Archives: ПСИХОЛОГИЯ

ПСИХОТИПОВЕТЕ В ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА НУМЕРОЛОГИЯ

      Познаването и разбирането на психотипа на дадена личност дава представа каква енергия е водеща за човека и как тя влияе на неговите решения, реакции и поведение. Това […]