ДЖЬОТИШ

     Ведическата астрология или Джьотиш, както е нейното популярно име на Санскрит е записана около 3000 г. пр.н.е. А за нейното реално възникване се счита предаването й от самия творец на вселената бог Брахма. Науката Джьотиш, е една малка част цялата ведическа наука и се отнася най-просто казано, до насоките и препоръките свързани с текущото прераждане на дадена личност и неговия жизнен път.

Дълго преди възникването на европейската, вавилонската и дори египетската цивилизации, Джьотиш в древна Индия е призната наука, която позволява използването на висшата мъдрост на ведите за решаване на практически въпроси от човешкия живот.

      Често, пренебрегвайки действията на великите сили на мирозданието, ние хората ставаме, като риби, които не могат да видят океана.

Дали е случайност – вашият момент на раждане?

Или просто ви е дошъл реда?

Или всичко е съвкупност от неслучайни съвпадения, които пресъздават почти пълна картина на вашата личност, начин на мислене, предназначение, съдба, съвместимост с другите и т.н.?

КАКВО Е СКРИТО ВЪВ

ВАШИЯТ МОМЕНТ НА РАЖДАНЕ?

ПРИ НАС ЩЕ ПОЛУЧИТЕ


Научно знание без разводняване, на лесен и разбираем език


допълнителни техники от традицията, които ги няма в интернет или в книгите


Доказани инструменти за коригиране на различни области от живота


Търсена професия за работа онлайн от всяка точка на света

ЗА КОГО Е ТОВА ЗНАНИЕ?

ПРОГРАМА

онлайн обучение

ДЖЬОТИШ

ВЕДИЧЕСКА АСТРОЛОГИЯ

ДО 11.06.2024г.

 • Десет занятия по 90 минути
 • Достъп до записи от занятията
 • Домашни задания за по-добро усвояване на материала
 • Общ чат в затворена група за по-добро усвояване на материала
 • Завършващ тест за преминатато обучение
 • Сертификат
ЗАПИСВАМ СЕ

 

 • Десет занятия по 90 минути
 • Достъп до записи от занятията
 • Домашни задания за по-добро усвояване на материала
 • Общ чат в затворена група за по-добро усвояване на материала
 • Завършващ тест за преминатато обучение
 • Сертификат

ДАТИ НА ЗАНЯТИЯТА

– 19.06.2024; – 27.06.2024;

– 04.07.2024; – 11.07.2024;

– 18.07.2024; – 25.07.2024;

– 01.08.2024; – 08.08.2024;

– 15.08.2024; – 22.08.2024;

 

Режим на занятията:
четвъртък от 18:30  –  20:00
(с изключение на първото)

ВОДЕЩИ

ЮЛИЯ БАНКОВА

РАДОСЛАВ БАНКОВ

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕМ

ОНЛАЙН ФОРМАТ

НАШИЯТ ЕТИЧЕН КОДЕКС